Bekijk een film met Linda Popov
Informatie over de auteur

Website Linda Kavelin Popov
facebook

Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen
Linda Kavelin Popov

Dit boek helpt ouders en kinderen om het beste in hen naar boven te halen. We begeleiden onze kinderen zodanig dat ze gezonde, gelukkige volwassenen worden. Er wordt gewerkt met 52 deugden. Er wordt op dit moment in meer dan 85 landen met deze methode gewerkt, die in 1994 door de Verenigde Naties geëerd is als 'Het beste opvoedingsprogramma van de hele wereld voor alle gezinnen en culturen.' Groot formaat, ongeveer 350 pagina's.

ISBN 9789077770016, €24,95
Overzicht van de landen die met het Deugdenproject werken. (pdf)
Lees een aantal pagina's
Lees een recensie
Lees een aantal recensies van lezers op bol.com
Bestel nu

Het deugdenboek voor het onderwijs
Linda Kavelin Popov

Als we het gedrag van kinderen benoemen in termen van deugden, krijgen ze zicht op hun gedrag. Karaktervorming wordt een integraal onderdeel van lesgeven. Iedereen heeft baat bij vrede in de klas en een grotere onderlinge betrokkenheid.
Het deugdenboek voor het onderwijs is geschikt voor onderwijzers, leraren, interne begeleiders, remedial teachers en ouders, en richt zich op kinderen en jonge volwassenen (van 4 - 16 jaar). Kinderen leren de deugdentaal en laten zich erdoor leiden.

ISBN 9789077770078, €24,95
Overzicht van de landen die met het Deugdenproject werken. (pdf)
Lees een aantal pagina's
Lees een recensie

Lees een aantal recensies van lezers op bol.com
Bestel nu

           

Linda Kavelin Popov, de directeur van het Virtues International Project, houdt zich full time bezig met het promoten van het beoefenen van de deugden. Daarnaast is zij psychotherapeut en organisatie ontwikkelaar, met tot de verbeelding sprekende klanten alsGeneral Motors en GAO. In steden in Amerika worden haar methodes ter voorkoming van zelfmoord en geweld toergepast. Ze heeft in allerlei landen leerkrachten en regeringsleiders getraind, tot op de Fiji eilanden en Australiê toe.

Ze is een veelgevraagd spreker en reist voortdurend de wereld af. Er wordt in 86 landen met deze methode gewerkt. Ze is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'de beste opvoedingsmethode voor alle gezinnen en culturen'. Als we kinderen opvoeden, vragen leermomenten om een deugd. De ouders zien zo'n moment als een kans om het beste in hun kind naar boven te brengen of om een deugd te erkennen en versterken die het kind al beoefent.
Op deze manier spreken ouders de aangeboren goede karaktereigenschappen van het kind aan, in plaats van uitsluitend hun gedrag in goede banen te leiden.

Uit: Het grote deugdenboek
De basis van de relatie tussen ouders en kinderen, is de overtuiging dat het kind een onafhankelijk, begaafd individu is bij wie allerlei deugden in potentie aanwezig zijn, en dat deze deugden erop wachten om ontwikkeld te worden. Het deugdenproject propageert een holistische benadering van het ouderschap en ziet ouders als:

onderwijzer
autoriteit
raadgever
gids

De vijf strategieën van het Deugdenproject maken duidelijk hoe ouders deze rollen kunnen vervullen.

Ze hebben niet alleen invloed op ons ouderschap, maar stimuleren bovendien onze persoonlijke groei. Deze strategieën worden toegepast in gezinnen, scholen, gevangenissen, bij maatschappelijk werk, door geloofsgemeenschappen en door bedrijven over de hele wereld als manieren om het beste in onszelf en in elkaar naar boven te brengen. Dit zijn de strategieën:

1. Spreek de taal der deugden.
2. Herken leermomenten.
3. Stel duidelijke grenzen.
4. Eer de Geest.
5. Wees een spirituele kameraad.

Je kind is niet alleen een weerspiegeling van jou. Dit valt niet mee om onder ogen te zien, aangezien hier meestal allerlei onbewuste behoeften van ons in het spel zijn. Je kind is niet het levende bewijs van je waarde als mens, of van je schaamte. Je kind is niet op aarde om iets te bewijzen. Het leven is geen kunstgalerie. Het is een workshop.

Naar boven