Bekijk een interview met Marianne Williamson
Informatie over de auteur

Website Marianne Williamson

Ik hoef niets te doen
Marianne Williamson

Als we met problemen worden geconfronteerd, is het goed om naar binnen te keren en ons over te geven aan de goddelijke kracht, wat de oplossing mogelijk maakt. Onze innerlijke vrede hoeft overigens niet afhankelijk te zijn van onze omstandigheden. Dit luisterboek is een echte aanrader!
Download dit luisterboek.
Dit luisterboek is uitsluitend als download verkrijgbaar.
Marianne stelt dat we zijn geboren met de neiging om onze aandacht op liefde te richten. Als pasgeborenen waren we creatief en fantasierijk en konden we goed gebruik maken van onze verbeelding. We stonden in verbinding met een rijkere, wondere wereld, een wereld vol betovering.

Op een bepaald moment merkten we dat de betovering verbroken was. Hoe kwam dat? Omdat ons is geleerd om onze aandacht op angst te richten in plaats van op liefde. Zoals Marianne Williamson uiteenzet in Terugkeer naar liefde, is ons al vroeg geleerd dat we gescheiden zijn van andere mensen, dat we moeten wedijveren om vooruit te komen en dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn. Ons is geleerd om de wereld te zien als een liefdeloze plek vol angst en zonder hoop.
Met Terugkeer naar Liefde wil Marianne Williamson ons helpen om de terugweg te vinden naar de waarheid waarmee we geboren zijn. Het afleggen van deze reis is een psychisch en emotioneel proces, waarin we de vooroordelen over het hoe en waarom van ons leven opgeven. Wanneer we ons bevrijden van de heerschappij van het ego, leren we op een andere manier gewaarworden en gaan we inzien dat onze perceptie een keuze is.
Marianne Williamson is in staat gebleken om de principes van Een cursus in wonderen (uitgegeven door Ankh-Hermes) in Terugkeer naar liefde zo duidelijk en meeslepend uit te leggen, dat zij miljoenen mensen heeft weten te inspireren. Het boek Een cursus in wonderen werd zeven jaar lang langs innerlijke weg aan dr. Helen Schucman gedicteerd. Het is een prachtig boek, al valt het voor veel mensen niet direct te doorgronden.

De kracht van Marianne Williamson is dat zij direct aansluit bij de beleving van grote groepen mensen, waardoor de principes uit Een cursus in wonderen de aandacht krijgen die zij verdienen.
Terugkeer naar liefde is dan ook een enorme bestseller geworden. In Amerika zijn er miljoenen exemplaren van verkocht en in Nederland vele duizenden.

Reacties van (beroemde) lezers

'Marianne Williamson schrijft gevat en geestig. Ze vertelt eerlijk wat haar in haar leven overkomen is en zal haar lezers nog lang inspireren. Terugkeer naar liefde is een bijzonder indrukwekkend boek!'
Louise Hay
'Marianne Williamson legt de principes van Een cursus in wonderen bijzonder goed en duidelijk uit. Ze brengt liefde en vergeving dichterbij!'
Gerald Jampolsky
'We zijn vergeten wie we zijn. Terugkeer naar liefde herinnert ons hieraan.'
Oprah Winfrey

Naar boven